Stone Temple Consulting prišlo se studií, která naznačuje, že stále více uživatelů preferuje hlasové vyhledávání oproti klasickému. V souvislosti s tím vznikla i studie, která prověřila přesnost a úspěšnost dostupných nástrojů a shrnula je do přehledných čísel.
 
Cílem bylo otestovat hlavní hlasové vyhledávácí nástroje, mezi které patří Google Home, Alexa, Siri a Cortana. Všechny zmíněné nástroje odpovídaly na 5000 různých otázek týkajících se každodenního života. Na konci byly výsledky porovnány s konvenčním vyhledáváním pomocí Googlu.
 
Přehled výsledků:

Jak vidíme výše, Google Assistant si v silné konkurenci vedl nejlépe a nejen, že odpověděl na nejvíce otázek, ale měl také nejvyšší přesnost odpovědí. Jako druhá se umístila Cortana, třetí skončila Siri a na čtvrté pozici se umístila Alexa. Alexa ale zároveň nabídla druhé nejpřesnější odpovědi a i přes nízké procento odpovědí si tak nevedla nejhůře. Naopak Siri dopadla ze všech nástrojů nejhůře a to jen s 62 % správných a přesných výsledků.
 
Stone Temple Consulting připojilo ke studii i krátké vyjádření:
„Google je i nadále lídrem hlasového vyhledávání a to jak u Google Search, tak i Google Assistant v zařízeních Google Home. Cortana si v posledních letech vede dobře a pozici Googlu dohání. Alexa i Siri zatím nepřekonaly svoje omezení v neschopnosti plně indexovat webové stránky a bude zajímavé sledovat, jak se s tímto problémem vypořádají.“
 
Zajímavostí je, že Cortana nabízela větší integraci shrnutých informací, které čerpá z výsledných webových stránek než Google Home, Siri a Alexa. Jediné Google Search nabízelo lepší integraci těchto doplňků. Siri a Alexa v této kategorii nabídly mizivé výsledky a mají co dohánět.

Categories: Nezařazené