Bolestné

Bolestné Poradnaodskodneni neboli nemajetková újma na zdraví. Bolestné můžeme dělit na tělesné (fyzické) nebo duševní utrpení, například bolest. Bolestné je finanční úhrada, kterou lze požadovat po pracovním úrazu, autonehodě nebo při klasickém úrazu. Bolestné se vypočítává dle bolestných bodů, dle kterých vám pojišťovna vyplatí danou částku.

Srážka 1

Jak vypočítat bolestné

K roku 2021 je hodnota bolestného bodu 356,11 Kč. Každý typ zranění, má přiřazené bolestné body, dle kterých vám je vyplacena finanční úhrada. Pokud při autonehodě, nebo jakémkoliv úrazu utrpíte více druhů zranění, tyto bolestné body se sčítají. Bolestné body určí váš ošetřující lékař, nebo v jiných případech lékař dané pojišťovny, která vám bude bolestné vyplácet. Kromě bolestného můžete také žádat úhradu za snížení společenského postavení.

Při zjišťování bodového ohodnocení vašeho úrazu lékař hodnotí aktuální rozsah zranění. Vašeho lékaře bude zajímat až doba, kdy je váš zdravotní stav ustálený, nikoliv aktuální.

V případě závažnějšího úrazu, kdy jste měli složitou rehabilitaci a uzdravování, vám bolestné může být zvýšeno až o 50%. Hodnota jednoho bolestného roku se každým rokem mění a to v návaznosti na průměrnou měsíční mzdu.

job1

Dalším případem, kdy můžete zažádat o bolestné je tzv. nemoc z povolání. Je to případ, kdy při práci na vás působí vnější vlivy. To znamená fyzikální, biologické a chemické nepříznivé vlivy. Příkladem nemoci z povolání může být například otrava, zhoršení dýchaní, nemoci z pobřišnice a pohrudnice, kožní ekzémy a parazitární napadení.

Stále i v dnešní době můžeme naleznout spoustu firem, které nemají dostatečně zabezpečené pracoviště pro své zaměstnance, nebo je dostatečně nevyškolili o bezpečnosti práce. Je proto velice důležité vědět, jaké máte práva v případě pracovního úrazu, nebo nemoci z povolání. Chraňte se a zajímejte se. Neznalost vás neomlouvá a navíc většinou na ni doplatíte převážně vy sami.

Categories: Nezařazené